Общи условия за интернет резервации

Общи условия за интернет резервации на сайта на  Хотел „Кристал“, КК „Златни пясъци“

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ  се задължава да осигури услугите, заявени и платени от клиента по резервация, според предоставените от клиента чрез резервационната бланка данни за: име на клиента, тип стая, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

В резервацията, за деца се приемат лица ненавършили 13 години към датата на пристигане.  Дете до 1,99 години не се отбелязва в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментар в края на резервацията.

ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ, ГАРАНТИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Цените в интернет страницата на ХОТЕЛ КРИСТАЛ са брутни, в лева (BGN), с включени: 9% ДДС, курортна такса и хотелска застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

ХОТЕЛ КРИСТАЛ си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации, стойността на резервацията не се променя, независимо от предоставените нови ценови оферти.

При извършване на online резервация е необходимо да се заплати общата сума, показана в края на процеса на резервирането. Можете да изберете един от посочените по-долу начини.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

 1. Чрез банков трансфер

Плащането на изисканата сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане, или вносната бележка на имейл: accounts@hotelkristal.bg, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.

 1. Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

На нашия сайт, собственост на „Адонис 45“ ООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

Ние от www.hotelkristal.bg,  респективно „Адонис 45“ ООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.

Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 6 000 (шест хиляди) лева.

 1. Резервация и запитване по e-mail
При избор на този метод на резервация е необходимо да изпратите кратко запитване като попълнете бланка „Запитване за резервация“ или да изпратите запитване на нашият e-mail: reservation@hotelkristal.bg  с всички желани параметри  – име на гост, период, брой нощувки, брой възрастни и деца /възраст/, след което ще Ви бъде изпратена ценова оферта за настаняване и условия за плащането.
ВАЖНО
 1. След успешно заплащане на стойността на резервацията по избрания от Вас начин на плащане, Вие ще получите фактура за авансовото плащане и потвърждение за гарантирана резервация на посочения от Вас имейл адрес.
 2. Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок, тя ще бъде автоматично анулирана от системата.
 3. В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на e-mail: reservation@hotelkristal.bg или на телефон: +359 52 38 90 38. При неспазване на това условие, ХОТЕЛ КРИСТАЛ е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ запазва правото си да начисли, удържи и изисква от клиентите сумите за неустойки по анулации, промени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените анулационни условия:

 1. При резервиран престой в периода: 10.06. – 10.09.вкл.
 • Анулации и промени без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
 • При анулации или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
 • При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.
 1. При резервиран престой в периода до 09.06.(вкл.) и след 09.

 

 • Анулации и промени без неустойка се правят до 10 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
 • При анулации или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
 • При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации.

В случаите в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично, възстановяване на сумите ще бъде направено по начина, по които е получено плащането:

 1. При заплащане по банков път – чрез банков превод по сметката, от която е получено плащането по резервацията;
 2. При плащането, направено с карта – чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането.

Възстановяването на суми се извършва в срок от 30 дни след направената анулация.

Ако имате въпроси, свързани с интернет резервации, молим да ги адресирате до e-mail: reservation@hotelkristal.bg или позвъните на телефон: +359 52 38 90 38.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ поема отговорност за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Вашите лични данни са защитени,  няма да бъдат предоставяни на трети лица и се използват единствено от резервационния отдел на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за интернет резервации на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

Информация за търговеца

Юридическо лице:

„Адонис 45“ ООД

Адрес: гр. Омуртаг, ул. Търновска № 36А

ЕИН: 813201420

Тел. +359 52 38 90 30

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ се задължава да осигури услугите, заявени и платени от клиента по резервация, според предоставените от клиента чрез резервационната бланка данни за: име на клиента, тип стая, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

В резервацията, за деца се приемат лица ненавършили 13 години към датата на пристигане. Дете до 1,99 години не се отбелязва в резервационната форма. Информация за него трябва дя се отбележи в коментар в края на резервацията.

ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ, ГАРАНТИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Цените в интернет страницата на ХОТЕЛ КРИСТАЛ са брутни, в лева (BGN), с включени: 9% ДДС, курортна такса и хотелска застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

ХОТЕЛ КРИСТАЛ си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации, стойността на резервацията не се променя, независимо от предоставените нови ценови оферти.

При извършване на online резервация е необходимо да се заплати общата сума, показана в края на процеса на резервирането. Можете да изберете един от посочените по-долу начини.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Чрез банков трансфер
Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане, или вносната бележка на имейл: accounts@hotelkristal.bg, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.

Резервация и запитване по e-mail
При избор на този метод на резервация е необходимо да изпратите кратко запитване като попълнете бланка „Запитване за резервация“ или да изпратите запитване на нашият e-mail: reservation@hotelkristal.bg с всички желани параметри – име на гост, период, брой нощувки, брой възрастни и деца /възраст/, след което ще Ви бъде изпратена ценова оферта за настаняване и условия за плащането.

ВАЖНО

1. След успешно заплащане на стойността на резервацията по избрания от Вас начин на плащане, Вие ще получите фактура за авансовото плащане и потвърждение за гарантирана резервация на посочения от Вас имейл адрес.
2. Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок, тя ще бъде автоматично анулирана от системата.
3. В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на e-mail: reservation@hotelkristal.bg или на телефон: +359 52 38 90 38. При неспазване на това условие, ХОТЕЛ КРИСТАЛ е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ
ХОТЕЛ КРИСТАЛ запазва правото си да начисли, удържи и изисква от клиентите сумите за неустойки по анулации, промени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените анулационни условия:

1. При резервиран престой в периода: 10.06. – 10.09.вкл.

– Анулации и промени без неустойка се правят до 15 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
– При анулации или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
– При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

2. При резервиран престой в периода до 09.06.(вкл.) и след 11.09.

– Анулации и промени без неустойка се правят до 10 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
– При анулации или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
– При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено по начина, по които е получено плащането:

При заплащане по банков път – чрез банков превод по сметката, от която е получено плащането по резервацията;
Възстановяването на суми се извършва в 30 дневен период от датата на анулацията.
Ако имате въпроси, свързани с интернет резервации, молим да ги адресирате до e-mail: reservation@hotelkristal.bg или позвъните на телефон: +359 52 38 90 38.

ЛИЧНИ ДАННИ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ поема отговорност за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Вашите лични данни са защитени, няма да бъдат предоставяни на трети лица и се използват единствено от резервационния отдел на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за интернет резервации на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

Информация за търговеца

Юридическо лице:

„Адонис 45“ ООД

Адрес: гр. Омуртаг, ул. Търновска № 36А

ЕИН: 813201420

Тел. +359 52 38 90 30