Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на Адонис 45 ООД

Политиката за защита на личните данни на Адонис 45 ООД урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на нашия сайт: тук
Адонис 45 ООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: имена, пол и възраст на клиентите, данни от документите за самоличност, мейл адреси, телефонни номера, , локация, националност, бизнес контактна информация.
1. Цели за обработване на лични данни
Личните Ви данни са ни необходими за следните цели:

– резервация
– хотелско настаняване
– ползване при организация на обслужването
– обработка на документи във връзка с дейността
– плащания
– маркетинг и подобряване качеството на туристическия продукт
– други задължителни по закон действия
2. Обработка и съхранение.
Личните Ви данни се обработват в Адонис 45 ООД в офис, намиращ се в България на адрес: гр.Варна, к.к. Златни Пясъци, Хотел “Кристал”. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в Място на съхранение, находящо се в нашия централен офис.
Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.
3. Срок на съхранение
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за период от 5 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.
4. Какви са правата Ви?
Ако смятате, че личните данни, които сте ни предоставили, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете чрез Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни за клиенти. Вие имате право да поискате личните данни, с които разполагаме за Вас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица.
В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес: adonis45@hotelkristal.bg или в писмена форма на адрес: гр. Варна , к.к.Златни Пясъци, Хотел “Кристал”. Ние ще разгледаме жалбата Ви и ще положим всички възможни усилия, за да се разреши въпроса.

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ се задължава да осигури услугите, заявени и платени от клиента по резервация, според предоставените от клиента чрез резервационната бланка данни за: име на клиента, тип стая, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

В резервацията, за деца се приемат лица ненавършили 13 години към датата на пристигане. Дете до 1,99 години не се отбелязва в резервационната форма. Информация за него трябва дя се отбележи в коментар в края на резервацията.

ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ, ГАРАНТИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Цените в интернет страницата на ХОТЕЛ КРИСТАЛ са брутни, в лева (BGN), с включени: 9% ДДС, курортна такса и хотелска застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

ХОТЕЛ КРИСТАЛ си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации, стойността на резервацията не се променя, независимо от предоставените нови ценови оферти.

При извършване на online резервация е необходимо да се заплати общата сума, показана в края на процеса на резервирането. Можете да изберете един от посочените по-долу начини.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Чрез банков трансфер
Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане, или вносната бележка на имейл: accounts@hotelkristal.bg, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.

Резервация и запитване по e-mail
При избор на този метод на резервация е необходимо да изпратите кратко запитване като попълнете бланка „Запитване за резервация“ или да изпратите запитване на нашият e-mail: reservation@hotelkristal.bg с всички желани параметри – име на гост, период, брой нощувки, брой възрастни и деца /възраст/, след което ще Ви бъде изпратена ценова оферта за настаняване и условия за плащането.

ВАЖНО

1. След успешно заплащане на стойността на резервацията по избрания от Вас начин на плащане, Вие ще получите фактура за авансовото плащане и потвърждение за гарантирана резервация на посочения от Вас имейл адрес.
2. Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок, тя ще бъде автоматично анулирана от системата.
3. В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на e-mail: reservation@hotelkristal.bg или на телефон: +359 52 38 90 38. При неспазване на това условие, ХОТЕЛ КРИСТАЛ е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ
ХОТЕЛ КРИСТАЛ запазва правото си да начисли, удържи и изисква от клиентите сумите за неустойки по анулации, промени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените анулационни условия:

1. При резервиран престой в периода: 10.06. – 10.09.вкл.

– Анулации и промени без неустойка се правят до 15 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
– При анулации или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
– При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

2. При резервиран престой в периода до 09.06.(вкл.) и след 11.09.

– Анулации и промени без неустойка се правят до 10 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
– При анулации или промени след този срок или в случай на непристигане общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
– При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено по начина, по които е получено плащането:

При заплащане по банков път – чрез банков превод по сметката, от която е получено плащането по резервацията;
Възстановяването на суми се извършва в 30 дневен период от датата на анулацията.
Ако имате въпроси, свързани с интернет резервации, молим да ги адресирате до e-mail: reservation@hotelkristal.bg или позвъните на телефон: +359 52 38 90 38.

ЛИЧНИ ДАННИ

ХОТЕЛ КРИСТАЛ поема отговорност за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Вашите лични данни са защитени, няма да бъдат предоставяни на трети лица и се използват единствено от резервационния отдел на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за интернет резервации на ХОТЕЛ КРИСТАЛ.

Информация за търговеца

Юридическо лице:

„Адонис 45“ ООД

Адрес: гр. Омуртаг, ул. Търновска № 36А

ЕИН: 813201420

Тел. +359 52 38 90 30