Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни на Адонис 45 ООД

Политиката за защита на личните данни на Адонис 45 ООД урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на нашия сайт: тук
Адонис 45 ООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: имена, пол и възраст на клиентите, данни от документите за самоличност, мейл адреси, телефонни номера, , локация, националност, бизнес контактна информация.
1. Цели за обработване на лични данни
Личните Ви данни са ни необходими за следните цели:

– резервация
– хотелско настаняване
– ползване при организация на обслужването
– обработка на документи във връзка с дейността
– плащания
– маркетинг и подобряване качеството на туристическия продукт
– други задължителни по закон действия
2. Обработка и съхранение.
Личните Ви данни се обработват в Адонис 45 ООД в офис, намиращ се в България на адрес: гр.Варна, к.к. Златни Пясъци, Хотел “Кристал”. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в Място на съхранение, находящо се в нашия централен офис .
Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.
3. Срок на съхранение
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за период от 5 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.
4. Какви са правата Ви?
Ако смятате, че личните данни, които сте ни предоставили, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете чрез Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни за клиенти. Вие имате право да поискате личните данни, с които разполагаме за Вас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица.
В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес: adonis45@hotelkristal.bg или в писмена форма на адрес: гр. Варна , к.к.Златни Пясъци, Хотел “Кристал”. Ние ще разгледаме жалбата Ви и ще положим всички възможни усилия, за да се разреши въпроса.